Τι είναι ο NDVI;

Ο NDVI ή Κανονικοποιημένος Δείκτης Βλάστησης, είναι ένας δείκτης όπου χρησιμοποιείτε ευρέως στην τηλεπισκόπηση και στην ανάλυση μετρήσεων της βλάστησης από το διάστημα και όχι μόνο. Ο δείκτης δείχνει αν ο στόχος περιέχει ζωντανή βλάστηση ή όχι. Επίσης ο NDVI είναι δείκτης μέτρησης της βιομάζας. Οι NDVI χάρτες χρησιμοποιούνται στη γεωργία (γεωργία ακριβείας), στη προστασία … More Τι είναι ο NDVI;

Ζώνες Ώρας..

Οι ζώνες ώρας είναι περιοχές της Γης που έχουν θεσμοθετήσει την ίδια ώρα που αναφέρεται ως τοπική ώρα. Παλιότερα οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν την τοπική ηλιακή ώρα με αποτέλεσμα να υπάρχει μικρή διαφοροποίηση της ώρας από πόλη σε πόλη. Ιστορικά καθώς οι τηλεπικοινωνίες βελτιώνονταν και οι σιδηρόδρομοι επεκτείνονταν αυτό γινόταν όλο και πιο αντιληπτό. Οι ζώνες … More Ζώνες Ώρας..